Upravit stránku

Precizní kontrola kvality našich výrobků

Všechno, co v naší firmě děláme, přizpůsobujeme tomu, aby rozvody vody a topení fungovaly v domovech i kancelářích zákazníků perfektně a bez problémů. Naše práce je odvedená perfektně tehdy, když je pro zákazníky nenápadná.

Za základ našeho úspěchu považujeme zejména důraz na kvalitu. Používáme výhradně evropské materiály nejvyšší jakosti, které společně s výslednými výrobky kontrolujeme ve vlastní specializované laboratoři.

Kontrola kvality je pro nás nejdůležitější

Ve vlastní laboratoři provádíme tyto zkoušky a procesy

 • Stanovení indexu toku taveniny termoplastů

  Charakterizuje tokové vlastnosti polymeru. Jeho hodnota slouží jako vstupní kontrola kvality granulátu, kvality trubek a tvarovek z hlediska technologických parametrů na změnu tokových vlastností. Tuto zkoušku provádíme při každé dodávce suroviny.
 • Termogravimetrická analýza polymerů (Termická analýza)

 • Stanovení pevnosti plastových trubek a tvarovek namáhaných konstantním přetlakem

  Stanovení pevnosti trubek a tvarovek z plastických hmot při společném působení mechanického namáhání, času, teploty a prostředí)
 • Stanovení délkové změny po tepelném namáhání

  Délkové změny po beztlakovém tepelném namáhání charakterizují optimalizaci technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu trubek
 • Hodnocení přilnavosti jednotlivých vrstev u trubek STABI

  Stanovení adheze jednotlivých vrstev
 • Stanovení tahových vlastností

  Stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti při tahovém namáhání a dalších tahových charakteristik napětí/poměrové prodloužení
 • Stanovení geometrických vlastností

  Hodnocení rozměrů
 • Hodnocení vzhledu a provedení

 • Odolnost teplotnímu cyklování