Upravit stránku

Montážní instrukce pro pokládku a spojování

Pro infrastrukturní rozvody vody případně I jiných médií jsou určeny trubky FV HDPE 100 a trubky HDPE 100 RC (Resistent to Cut tj. odolné proti poškození a šíření trhliny). Jsou vyráběny z tzv. lineárního vysokohustotního polyethylenu (označovaného HDPE, PEHD nebo l-PE).

Pevnost MRS je pro HDPE 100 10 MPa tedy 2,5 x větší než u dosud běžně používaného nízkohustotního rozvětveného polyethylenu (LDPE). Pro daný tlak se tak výrazně zmenšila tloušťku stěny a hydraulické parametry. HDPE 100 má i vyšší odolnost vůči poškození a lepší chemickou odolnost. a je lepší v řadě dalších vlastností.

Trubky HDPE 100 RC se vyznačují zvýšenou houževnatostí, odolností proti poškození bodovým zatížením a proti šíření trhlin a jsou vhodné pro pokládku za extrémních podmínek.

OBLAST POUŽITÍ FV HDPE POTRUBÍ

FV HDPE 100 a FV HDPE 100 RC tlakové trubky lze použít:

  • k dopravě pitné a užitkové vody
  • k dopravě běžných chladicích a nemrznoucích směsí
  • k dopravě některých vodních suspenzí
  • k dopravě některých chemikálií
  • k dopravě vzduchu a jiných plynů
  • k hydropřepravě abrazivních materiálů
  • pro primární okruhy a výměníky tepelných čerpadel
  • pro zasněžovací zařízení (sněhová děla)
  • pro stavbu tlakových a podtlakových kanalizačních řadů


Dopravovat lze tekuté i sypké látky pokud u n ich nehrozí vznik elektrostatického náboje. Potrubí z HDPE je odolné vůči běžným chemikáliím, nedoporučuje se ale použit pro dopravu pitné vody v půdách silně kontaminovaných organickými látkami

MINIMÁLNÍ ŠÍRKA VÝKOPU DLE PRUMERU POTRUBÍ:

d – vnější průměr trubky v mm, D – vnější průměr trubky v m , β – úhel nepažené stěny výkopu. Nejmenší pracovní vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (pažením) je x / 2